Het behartigen van de belangen van de REIT-sector is onze eerste prioriteit.

Wie zijn we?

De BE-REIT Association is een beroepsvereniging die is opgericht onder de vorm van een VZW naar Belgisch recht en bestaat uit alle bedrijven die erkend zijn als Gereglementeerde VastgoedVennootschap (GVV), ook BE-REIT genaamd.

BE-REIT Association in a nutshell

BE-REIT Association – Presentatie

Wat doen we?

Deze federatie wil een platform bieden voor de initiatieven vanuit de BE-REIT-sector en deze ook ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het behartigen en promoten van zijn belangen, het verzamelen van kennis en relevante sectorinformatie evenals opleiding. De vereniging wil samenwerken met de relevante publieke instanties, professionele belangenverenigingen en andere stakeholders binnen de vastgoedsector, zowel op lokaal, regionaal, federaal als internationaal niveau.

Wat is een GVV?

Een GVV is een beursgenoteerde operationele vastgoedvennootschap die gespecialiseerd is in de terbeschikkingstelling van onroerende goederen aan gebruikers en beantwoordt aan de wettelijke kenmerken zoals bepaald in de GVV-wetgeving.

GVV’s worden beschouwd als een betrouwbare, defensieve belegging met een mooie track record wat betreft rendement.

GVV kenmerken

20%
Maximum 20%
kan belegd worden in 1 gebouw
30%
Minimum 30%
Free Float
65%
Maximum 65%
schuldgraad
80%
Minimum 80%
uitkeringsgraad

Het BE-REIT-statuut

Het BE-REIT-statuut zorgt voor een liquide en gediversifieerde investering die een alternatief kan bieden voor de rechtstreekse investering in vastgoed, gezien zij het rendement van een directe investering in vastgoed reflecteert. Het statuut is reeds jaren bekend, zowel in andere Europese landen (zoals Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, etc.) als ook wereldwijd (zo ook in de VS, etc.).

Bestuursleden

Mickaël Van den Hauwe

Voorzitter

Tel: +32 (0)52 338 400

Françoise Roels

Vice-President

Tel: +32 (0)2 373 00 00

Ingrid Quinet

Secretaris

Tel: +32 (0)2 899 43 21

Marc Brisack

Treasurer

Tel: +32 (0)2 675 78 82

Nieuws

Activiteitenverslag 2021 van de BE-REIT Association

Persbericht

Real estate industry and the Covid-19 crisis

Persbericht

Nuttige links

GVV-wetgeving

EPRA: European Public Real Estate Association

Contacteer ons