Het behartigen van de belangen van de REIT-sector is onze eerste prioriteit.

Activiteitenverslag 2017 van de BE-REIT Association

Persbericht