Het behartigen van de belangen van de REIT-sector is onze eerste prioriteit.

Activiteitenverslag 2018 van de BE-REIT Association